Avslutade samråd eller granskning 2020

Nedan hittar du avslutade detaljplaneärenden från 2020. Läs mer om respektive detaljplan genom att följa länkarna.

 

Samråd

 Upphävande av tomtindelning för Sunnersta 72:8

Detaljplan för Länna gård

Detaljplan för Almunge brandstation

Granskning

Detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57

 

Uppdaterad: