Detaljplan för Bälinge-Nyvla 11:3

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 6 april t.o.m 22 maj 2020.

Planområdet ligger i nordvästra Bälinge, i trakten som heter Nyvla. Bälinge ligger på Uppsalaslätten, cirka 12 kilometer norr om Uppsala. Planområdet är cirka 11 hektar.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 75 bostäder, en allmänt tillgänglig lekpark, en pumpstation och en delvis ny dragning av Nyvlavägen. Den föreslagna bostadsbebyggelsen utgörs av ett 20-tal radhus/parhus eller mindre flerbostadshus och ett 50-tal småhus.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: