Detaljplan för del av Kungsängen 37:4

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 19 augusti t.o.m 9 september 2020.

Planområdet ligger i den sydvästra delen av fastigheten Kungsängen 37:4. Delar av planområdet ligger inom det befintliga reningsverket och delar av planområdet ligger utanför anläggningen.
En av ytorna utanför reningsverkets avgränsning har fram till 2018 använts för båtuppställning.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utvidgning av reningsverkets funktioner med an-läggningar för bland annat rening av mikroföroreningar såsom läkemedel, högflödesrening och luktreduktion med mera.

Planhandlingar

Utredningar

 

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: