Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57

Detaljplanen var på granskning från 18 december 2019 till och med 12 februari 2020.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Det avgränsas i väster av E4:an och Kometvägen i norr. Väg 290 korsar planområdet.

Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning.

Planhandlingar

Utredningar

Utredningar som utförts inom ramen för Storvretaprojektet, med bäring på denna detaljplan

Utredningar som genomförts i tidigare planarbete

Uppdaterad: