Detaljplan för del av Kungsängen 37:4

Detaljplanen var på samråd från 8 januari till och med 18 februari 2020.

Planområdet ligger i den sydvästra delen av fastigheten Kungsängen 37:4. Delar av planområdet ligger inom det befintliga reningsverket och delar av  planområdet ligger utanför. En av ytorna utanför reningsverkets avgränsning har fram till 2018 använts för båtuppställning.

Syftet med planläggning är att möjliggöra en utvidgning av reningsverkets funktioner med anläggningar för bland annat rening av mikroföroreningar såsom läkemedel, högflödesrening och luktreduktion med mera.

Planhandlingar

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: