Detaljplan för del av kv Leoparden

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 9 oktober t.o.m 30 oktober 2020.

Området ligger utmed Svartbäcksgatan i den centrala delen av Uppsala, strax söder om Linnéträdgården och knappt 400 meter nordväst om Stora torget.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att inreda nya bostäder i ett attraktivt läge samt att bevara kulturmiljön kring Svartbäcksgatan. Syftet är även att säkra användningen av bottenvåningen för verksamheter.

Planhandlingar

Utredningar 

 

 

Mer information

Planarkitekt
Carlos Ruiz-Alejos
Uppdaterad: