Detaljplan för del av Kvarteret Sofielund

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 16 april t.o.m 7 maj 2020.

Planområdet är beläget i Boländerna, mellan Kungsängsvägen och Björkgatan cirka 1,7 km från Resecentrum.

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra kontor- och industrilokaler med inriktning mot forsknings- och laboratorieverksamhet i Boländerna.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Marcus Ekström
Uppdaterad: