Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 6 maj t.o.m 17 juni 2020.

Planområdet ligger i bostadsområdet Sjöhagen, på norra sidan av väg 282, mellan Almunge Prästgård och Almunge stationssamhälle, cirka två mil öster om Uppsala.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 22 nya bostäder inom området Sjöhagen i Almunge.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: