Detaljplan för Flogstaskolan

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 9 oktober t.o.m. 20 november 2020.

Planområdet ligger i Flogsta-Ekeby och omfattar Flogstaskolan. Området avgränsas av Flogstavägen i norr och öster samt i söder och väster av gång- och cykelvägar. Avståndet till Resecentrum är cirka 3 kilometer.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en grundskola, förskola, tillagningskök, matsal och en idrottshall på den tomt där Flogstaskolan nu finns och där Kullens förskola tidigare fanns.

Planhandlingar

Utredningar

Digitalt informationsmöte  

26 oktober 2020 höll vi ett digitalt informationsmöte för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Under mötet presenterades förslaget till detaljplan och det var möjligt för mötesdeltagare att ställa frågor via en chattfunktion. Du som inte hade möjlighet att delta i mötet kan se en inspelning av det i efterhand, klicka på länken nedan för att ta del av mötet.

Se det inspelade informationsmötet

 

Mer information

Planarkitekt
Sofia Masrour
Uppdaterad: