Detaljplan för kvarteret Ängschampinjonen och Skogschampinjonen

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 12 juni t.o.m 1 september 2020.

Planområdet omfattar kvarteren Skogs- och Ängschampinjonen i östra delen av Norby. Fågelvägen är det cirka 3,5 kilometer till Stora torget.

Syftet med planen är att ersätta befintlig stadsplan för området med en ny detaljplan som överensstämmer med befintlig bebyggelse, samt möjliggöra viss tillbyggnad av bostadshusen i de båda kvarteren.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Malin Sundkvist
Uppdaterad: