Detaljplan för kvarteret Sigrun

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 19 augusti t.o.m 30 september 2020.

Kvarteret Sigrun ligger i Luthagen cirka 800 meter från Stora torget. Kvarteret omges av Sysslomansgatan, Odensgatan, Sturegatan och Torsgatan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fler bostäder i kvarteret genom att utöka byggrätten med fler våningsplan. Planens syfte är också att göra Torsgatan mer levande med plats för torghandel, uteservering och vistelse.

Planhandlingar

Utredningar

Digitalt informationsmöte

10 september 2020 höll vi ett digitalt informationsmöte för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Under mötet presenterades förslaget till detaljplan och det var möjligt för mötesdeltagare att ställa frågor via en chattfunktion. Du som inte hade möjlighet att delta i mötet kan se en inspelning av mötet i efterhand, klicka på länken nedan för att ta del av mötet.

Se det inspelade informationsmötet

 

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: