Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. (Främre Boländerna etapp 1)

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 3 juli t.o.m 7 september 2020.

Planområdet ligger i västra Boländerna, huvudsakligen längs Säbygatan och runt parkerna Bergsbrunnaplan, Knivstaplan och Märstaplan.

Detaljplanens syfte är att bidra till näringslivsutveckling och näringslivshänsyn i Främre Boländerna. Planen ska också bidra till att göra Främre Boländerna till en del av innerstaden, bland annat genom att skapa levande bottenvåningar och att värna befintlig grönska och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Övergripande presentation av samrådsförslaget.pdf (PDF, 1 MB)

Planhandlingar

Utredningar

 

 

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: