Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3a

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 6 maj t.o.m 17 juni 2020.

Planområdet är beläget mellan Sala backe och Vaksala Prästgårdsgärde, cirka 2 kilometer öster om Uppsalas stadskärna. Området avgränsas av Johannesbäcksgatan i väster, Fyrislundsgatan i öster och Alrunegatan i söder.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling inom östra Sala backe, med en tät kvartersstruktur innehållande en blandning av bostäder, förskola och verksamheter. Strukturen av bebyggelse och gator ska bidra till att skapa en levande och varierad stadsmiljö som länkar samman Östra Sala backe med de omgivande stadsdelarna Gränby och Sala backe.

Planhandlingar

Utredningar

Informationsmöte

26 maj 2020 höll vi ett digitalt informationsmöte för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Under mötet presenterades förslaget till detaljplan och det var möjligt för mötesdeltagare att ställa frågor via en chattfunktion. Nu kan du som inte hade möjlighet att delta se en inspelning av mötet i efterhand. Klicka på länken nedan för att ta del av mötet.

Se det inspelade informationsmötet

 

 

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma

Mer information

Planarkitekt
Sofia Masrour
Uppdaterad: