Detaljplan för Södra Storvreta, etapp 1

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 17 augusti t.o.m 28 september 2020.

Planområdet ligger direkt söder om Storvreta cirka 10 kilometer från Uppsala centrum.

Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder och skolor i Södra Storvreta, som tillsammans med en ny huvudgata genom området knyter ihop Storvreta och bostadsområdet i Fullerö.

Planhandlingar

Utredningar

Ta del av informationsmöten som hölls under samrådet

Här kan du ta del av de inspelade informationsmötena i efterhand via länkarna nedan.

Ta del av det inspelade mötet som hölls 26 augusti
Ta del av det inspelade mötet som hölls 14 september

Mer information

Samhällsplanerare
Marcus Ekström

Mer information

Strategisk samhällsplanerare
Anders Ågren
Uppdaterad: