Upphävande tomtindelning kv Plantan

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 21 augusti t.o.m 11 september 2020.

Dragarbrunn 12:1 ligger centralt i Uppsalas innerstad. Fastigheten utgör hela kvarteret Plantan och avgränsas av S:t Olofsgatan, Kungsgatan, Klostergatan och Dragarbrunnsgatan.

Planläggningen syftar till att upphäva gällande tomtindelning för Dragarbrunn 12:1 för att möjliggöra en önskad fastighetsbildning.

Planhandling

Mer information

Planarkitekt
Carlos Ruiz-Alejos
Uppdaterad: