Avslutade samråd eller granskning 2021

Nedan hittar du avslutade detaljplaneärenden från 2021. Läs mer om respektive detaljplan genom att följa länkarna.

Samråd

 

Granskning

Detaljplan för kvarteret Hugin

Detaljplan för Ångkvarnen 

Detaljplan för Sävja Tennisklubb

Uppdaterad: