Detaljplan för Bälinge 1:51

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 11 februari t.o.m. 4 mars 2021.

Bälinge ligger cirka 1,5 mil nordväst om Uppsala. Det tar cirka 25 minuter med bil och 30–40 minuter med kollektivtrafik att nå Uppsala Resecentrum. Planområdet ligger centralt i tätorten Bälinge, med närhet till förskola och skola samt nära hållplatser för kollektivtrafiken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus i upp till tre våningar. Byggnaderna ska ha en gestaltning som passar in i ett område med småskalig bebyggelse.

Planhandlingar

Utredningar

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: