Detaljplan för del av kvarteret Handpressen

Detaljplanen var ute på samråd mellan 18 december 2020 till 5 februari 2021.

Planområdet finns vid den sydvästligaste änden av Fyrislundsgatan med adressen Edvard Berlingsgatan 2.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handelsverksamhet på fastigheten Årsta 37:2 som ett komplement till industriändamål som tillåts i den gällande detaljplanen

Planhandlingar

 Utredningar

 

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: