Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 15 januari t.o.m. 5 februari 2021.

Planområdet ligger i bostadsområdet Sjöhagen, på norra sidan av väg 282, mellan Almunge Prästgård och Almunge stationssamhälle. Cirka två mil öster om Uppsala.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 20 nya bostäder inom området Sjöhagen i Almunge.

Planhandlingar

Utredningar

 

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: