Detaljplan för Norra Hovstallängen

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 22 januari t.o.m. 5 mars 2021.

Planområdet ligger i södra utkanten av innerstaden, i stadsdelen Kungsängen och inom kvarteret Hovstallängen. Området ligger längs med Kungsgatan vars östra sida utgör planområdets gräns i nordöst. I sydost avgränsas planområdet av Siktargatans västra sida, i nordväst av Strandbodgatan och i sydväst av en äldre sammanhållen bostadsbebyggelse längs Kungsängsgatan

Syftet med detaljplanen är att lösa hela eller delar av Kungsängens behov av förskola och skola, inklusive idrottshall, samt möjliggöra ytterligare kontor och centrumfunktioner i innerstaden och ett underjordiskt parkeringsgarage.

Planhandlingar

Utredningar

Digitalt informationsmöte 

Torsdagen den 11 februari hade kommunen ett samrådsmöte för allmänheten. Cirka 60 personer deltog. Fram till och med den 26 februari kunde en inspelad version av presentationen som vi gjorde på samrådsmötet ses här. Denna fick bara visas i två veckor efter publicering och är därför nu bottagen. Bildspelet från mötet kan du se i listan ovanför.

 

 

Mer information

Planarkitekt
Marcus Ekström

Kontakta oss

Planarkitekt
Maria Hedberg
Uppdaterad: