Detaljplan för Österängens IP

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 18 december 2020 t.o.m. 29 januari 2021.

Planområdet ligger i Fålhagen och avgränsas av Hjalmar Brantingsgatan, Petterslundsgatan, Björkgatan samt Österängsgatan. Avståndet till Resecentrum är cirka 1 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större läktare och fler funktioner så att idrottsanläggningen kan utvecklas till en elitarena för amerikansk fotboll. Fotboll och friidrott ska fortsatt kunna utövas på platsen. 

Planhandlingar

Utredningar

 

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: