Detaljplan för Sävja Tennisklubb

Detaljplanen var ute på granskning mellan 14 december 2020 till 15 januari 2021.

Planområdet ligger i området Vilan mellan Källarbäcksvägen och väg 255 i stadsdelen Sävja.

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av 8 enbostadshus i form av parhus i suterrängvåning och två enbostadshus i två våningar.

Planhandlingar

 Utredningar

 

Kontakta oss

Handläggare
Andreas af Trolle
Uppdaterad: