Upphävande av tomtindelning för Dragarbrunn 16:2

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 17 februari t.o.m. 10 mars 2021.

Planområdet tillika fastighet Dragarbrunn 16:2 är cirka 2800 kvadratmeter och har ett centralt läge i Uppsalas innerstad.

Planläggningen syftar till att upphäva gällande tomtindelning för Dragarbrunn 16:2. I förlängningen innebär det att man kan reglera fastigheten Dragarbrunn 16:6 till Dragarbrunn 16:2.

Planhandlingar

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Lisa Björk
Uppdaterad: