Upphävande av tomtindelning för Uppsala Dragarbrunn 20:2

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 11 februari t.o.m. 4 mars 2021.

Fastigheten ligger i hörnet Kungsgatan och S:t Persgatan, inom kv. Svalan som ligger centralt i Uppsala stad. Fastigheten omfattar drygt 920 kvadratmeter.

Planändringen syftar till att upphäva en tomtindelning för en kontorsfastighet centralt i Uppsala stad.

Planhandlingar

 

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: