Bälinge-Ekeby 1:3

Detaljplanen är på samråd från 8 juni till och med 2 september 2016.

Detaljplanen innebär i korthet att den tillåtna markanvändningen ändras så att det kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat i samband med bolagets bildande. Det område som ska ägas av det kommunala bolaget kommer att planläggas som idrottsanläggning.

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: