Ekebyvallen

Detaljplanen var på samråd från 21 september till och med 2 november 2016.

Planområdet ligger inom Arosparken i Ekeby och omfattas av Ekebyvallen samt ytterligare två mindre fotbollsplaner.

Syftet med detaljplanen är att fastighetsägaren ska kunna fastighetsbilda för den mark den förvärvat. För detta krävs att ändamålet på platsen ändras så att ändamålet stämmer överrens med den faktiska markanvändningen. Ändamålet på platsen kommer därför att ändras från PARK till R1 –Idrottsanläggning.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: