Dragarbrunn 18:3 del av kvarteret Rådhuset

Detaljplanen var på samråd från 14 november till och med 5 december 2016.

Planområdet utgörs av fastigheten Dragarbrunn 18:3 som ligger i centrala Uppsala i direkt anslutning till Gamla torget.

Detaljplanen innebär i korthet att det blir möjligt att bedriva fler markanvändningar inom befintlig fastighet. Detaljplanen möjliggör att fortsatt bedriva befintlig skolverksamhet, dock ej förskola eller grundskola. Bestämmelsen handel ersätts av den mer flexibla markanvändningen centrum.

Kontakta oss

Planarkitekt
Johan Nilsson
Uppdaterad: