Fålhagens IP

Detaljplanen var på samråd från 15 september till och med 27 oktober 2016.

Planområde ligger i södra delen av Fålhagen mellan Fålhagsleden och Fålhagsgatan. Avståndet till Uppsala centralstation är mindre än en kilometer.

Detaljplanens syfte är att ändra det planlagda ändamålet så att den aktuella användningen (idrottsplats) blir förenlig med detaljplanen. Detta krävs för att Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat. Den yta som det kommunala bolaget förvärvat kommer att planläggas som R – besöksanläggning istället för dagens ändamål PARK. Detaljplanen ska även ge förutsättningar för att bygga fler lokaler.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: