Gamla Uppsala 21:48

Detaljplanen var på samråd från 31 oktober till och med 13 december 2016.

Syftet med detaljplanen är att cirka 200 kvadratmeter mark för allmän plats/huvudgata ändras till kvartersmark för samlingslokal. Anledning är att en ny stödmur har uppförts mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsala 21:78, som hyser Gamla Upsala SK:s (GUSK:s) klubblokal. Stödmuren avskiljer marken höjdmässigt från Vattholmavägen, så att den numera uppfattas som en del av Gamla Uppsala 21:48 och inte har någon betydelse för trafiken längs Vattholmavägen.

Tyck till om detaljplanen för Gamla Uppsala 21:48

Lämna dina synpunkter via formulär

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: