Kungsängen 1:8, del av

Detaljplanen var utställd för granskning  från 11 maj till och med 7 juni 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mindre skola/förskola för cirka 70-100 barn. Det nedlagda industrispåret kan (nord-sydlig riktning) inlemmas i den nya Industrigatan.
Planområdet ligger i en triangel mellan det bort-tagna industrispåret och Kungsängsesplanaden samt på det borttagna industrispåret i nord-sydlig riktning. Området ligger cirka en kilometer från Resecentrum.

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: