Kv Vimpeln, del av

Detaljplanen var utställd för granskning  från 29 augusti till och med 19 september 2016.

Planområdet ligger mellan Kungsgatan och Vimpelgatan i stadsdelen Kungsängen, cirka 1,5 kilometer från centrala Uppsala.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en byggnad för olika centrum-verksamheter, kontor och laboratorium inom fastigheten Kungsängen 35:4. Byggnaden ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med en levande och publik bottenvåning som ett tillskott i området. Byggnaden föreslås uppföras i sex våningar plus en indragen takvåning, samt ett underbyggt parkeringsgarage.

Tyck till om detaljplanen för del av Kvarteret Vimpeln

Lämna dina synpunkter via formulär

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
26 augusti 2016