Kv Vimpeln, del av

Detaljplanen var utställd för granskning  från 29 augusti till och med 19 september 2016.

Planområdet ligger mellan Kungsgatan och Vimpelgatan i stadsdelen Kungsängen, cirka 1,5 kilometer från centrala Uppsala.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en byggnad för olika centrum-verksamheter, kontor och laboratorium inom fastigheten Kungsängen 35:4. Byggnaden ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med en levande och publik bottenvåning som ett tillskott i området. Byggnaden föreslås uppföras i sex våningar plus en indragen takvåning, samt ett underbyggt parkeringsgarage.

Tyck till om detaljplanen för del av Kvarteret Vimpeln

Lämna dina synpunkter via formulär

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: