Kvarteret Arne Tiselius, del av

Detaljplanen var utställd för granskning  från 9 juni till och med 1 juli 2016.

Planområdet ligger utmed Luthagsesplanaden i stadsdelen Rickomberga, cirka tre kilometer från Uppsala resecentrum.

Planen syftar till att möjliggöra flerbostadshus i fyra till sex våningar samt en lokal för centrumverksamhet inom fastigheten Rickomberga 21:3. Utvecklingen innebär att cirka 175 lägenheter kan tillskapas. Områdets läge är attraktivt och lämpligt för bostadsbebyggelse, då det ligger med god tillgång till grönområden, kollektivtrafik och med cykelförbindelser till centrala Uppsala.

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: