Kvarteret Broccolin

Detaljplanen var utställd på granskning från 23 december 2015 till och med 27 januari 2016

Planområdet ligger i stadsdelen Årsta. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder och lokaler för verksamhet i ett läge som i översiktsplanen pekas ut som möjligt att komplettera med ny bebyggelse. Området är attraktivt med goda kollektivtrafikförhållanden och med närhet till service såsom skola, vårdcentral och handel.

Uppdaterad: