Kvarteret Rosen, del av

Detaljplanen var utställd på granskning från 1april till och med 22 april 2016.

Planområdet ligger inom stadsväven, där det enligt översiktsplanen är möjligt att komplettera med bostäder och lokaler för verksamhet. Planområdet ligger också inom ett stråk som är lämpligt för bebyggelsetillskott, då det ligger centralt i staden med närhet till service av olika slag. Detaljplanen innebär att cirka 50 nya bostäder tillkommer i ett attraktivt läge. Bottenvåningen i en av byggnaderna kommer att inrymma lokaler för verksamhet.

Uppdaterad: