Kvarteret Frigg

Tillägg till gällande detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C, 0380-P2006/29.

Detaljplanen var på samråd från 3 december 2015 till och med 25  januari 2016.

Detaljplanen innebär i korthet att ett tillägg görs till gällande detaljplan för att ge möjlighet till en större byggrätt in mot gården samt att förtydliga skydds- och varsamhetsbestämmelserna för byggnaden. Tillägget syftar även till att begränsa byggnadens to-tala höjd med tydligare bestämmelser. Dessutom hanteras risker vid närhet till järnväg och transport av farligt gods. Planförslaget kommer att ligga till grund för en arkitekttävling om en om- och tillbyggnad av Stadshuset. 

Planhandling till gällande detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C 0380-P2006/29 fortsätter att gälla och ska läsas tillsammas med detta tillägg.

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: