Linnéträdgården, servicebyggnad

Detaljplanen var utställd för granskning  från 11 oktober  till och med 1 november 2016.

Planområdet ligger i kvarteret Örtedalen, i norra delen av Uppsalas stadskärna, i korsningen mellan Svartbäcksgatan och Linnégatan.

Planens syfte är att möjliggöra en ny servicebyggnad i Linnéträdgården och göra trädgården tillgänglighetsanpassad.

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: