Linnéträdgården

Detaljplanen var på samråd från 22 mars till och med 3 maj 2016.

Planens syfte är att möjliggöra en ny servicebyggnad i Linnéträdgården och göra trädgården tillgänglighetsanpassad. Målet är att kunna erbjuda besökarna en entrébyggnad som innehåller butik och biljettförsäljning, kafé med sittplatser inom- och utomhus samt toaletter.

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: