Löten 1:12

Detaljplanen var på samråd från 25 oktober till och med 6 december 2016.

Planområdet ligger i Löten mellan Tycho Hedéns väg och Stagneliusgatan. Det saknas anslutning från Tycho Hedéns väg men området nås via Gamla Uppsalavägen eller Råbyvägen.

Detaljplanen innebär i korthet att befintlig markanvändning bekräftas för att ny fastighets-bildning ska kunna göras.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: