Norra Kapellgärdet

Detaljplanen var på samråd från 18 maj till och med 1 juli 2016.

Detaljplanen innebär i korthet att nya bostadskvarter möjliggörs i den norra delen av Kapellgärdet. Kvarteren föreslås avsluta den omvandling som skett i Kapellgärdet från ett område med småindustri och kontor till bostäder.

Detaljplanen ger möjlighet att bygga sammanlagt cirka 600 lägenheter samt anger lägen för två mindre förskolor i bottenvåningen på kvarteren. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga ett vårdboende inom planområdet samt syftar till att stödja utvecklingen mot stadsstråk längs Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen.

 

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: