Nytt kyllager på del av Boländerna 13:2

Detaljplanen var på samråd från 14 oktober till och med 25 november 2016.

Planområdet ligger det sydvästra hörnet av kvarteret Brännugnen.

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggörande av ett 36 meter högt torn för vatten till fjärrkyla intill Vattenfalls anläggning i Boländerna. Kyllagertornet ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet.

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
12 oktober 2016