Nytt kyllager på del av Boländerna 13:2

Detaljplanen var utställd på granskning från 1 december till och med 15 december 2016.

Planområdet ligger det sydvästra hörnet av kvarteret Brännugnen.

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggörande av ett 36 meter högt torn för vatten till fjärrkyla intill Vattenfalls anläggning i Boländerna. Kyllagertornet ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet.

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: