Årsta Torg

Detaljplanen var på samråd från 20 maj till och med 2 september 2016.

Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig service samt att tillskapa ett nytt torg. Torget planeras utgöra den mest centrala platsen i Östra Sala backe samt utgöra en handels- och mötesplats i den nya stadsstrukturen som växer fram.

Det nuvarande centrumet byggs till och förlängs västerut för att därigenom möta Fyrislundsgatan och ansluta till den planerade bebyggelsen på det tidigare kraftledningsstråket. Utvecklingen av Östra Sala backe ska ske med människan i centrum och med ett starkt fokus på långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Informationsmöte, öppet hus

Datum:  Onsdag 8 juni 2016
Plats: Årsta Centrum
Stadsbyggnadsförvaltningen finns på plats mellan kl 13:00-18:00.
Se en film om Årsta Torg

Uppdaterad: