Kvarteret S:t Per

Detaljplanen var utställd för granskning  från 8 augusti till och med 5 september 2016.

Planområdet ligger centralt och avgränsas av Svartbäcksgatan, Klostergatan, Dragarbrunnsgatan och S:t Persgatan.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av befintlig bebyggelse inom kvarteret S:t Per. Planförslaget möjliggör en påbyggnad av de befintliga byggnaderna på Dragarbrunn 15:3 med en till två indragna våningsplan för hotell och kontor. Totalt omfattar förslaget cirka 10 000 kvadratmeter tillkommande byggrätt.

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: