Storvreta Centrum

Detaljplanen var på samråd från 27 januari till och med 9 mars 2016,

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Storvreta centrum med ny bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet, nytt torg och upprustning av befintliga gator.

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: