Sunnersta 80:7 och 51:61

Detaljplanen var på samråd från 5 september till och med 17 oktober 2016.

Planområdet ligger i stadsdelen Sunnersta och omfattas av Sunnerstaskolan, Talgoxens förskola samt en fotbollsplan. Området ligger intill Dag Hammarsköldsvägen, Långvägen samt Talgoxvägen.

Syftet med detaljplanen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser samt fastställa befintlig markanvändning (idrott och skola) så att de nya markägarna, Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter och Uppsala kommun Skolfastigheter, ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat

Uppdaterad: