Vattentornsparken

Detaljplanen var på samråd från 23 maj till och med 4 juli 2016.

Planförslaget utgör en första etapp i genomförandet av Planprogram för Ulleråker, som godkändes i april 2016. Planområdet ligger i anslutning till Emmy Rappes väg och Bernhard Jakobowskys väg och avgränsas av Ulleråkersvägen i öster och söder.

Planförslagets syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 400 bostäder med lokaler för förskola och andra verksamheter och service i bottenvåningarna. Planen ger också möjlighet att anlägga en park kring kullen med vattentornet och bygga den första delen av det planerade kollektivtrafikstråket, stadsdelens urbana stråk.

 Mer information
Läs mer om Ulleråker på bygg.uppsala.se

 

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren
Uppdaterad: