Björklinge IP

Detaljplanen var utställd på granskning från 16 februari till och med 9 mars 2017.

Planområdet ligger i västra delen av Björklinge tätort, ca 2 mil norr om Uppsala. Närmsta väganslutning är från Björkvallsvägen.

Planen syftar till att fastighetsägarna ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat, alternativt kommer att förvärva. Planområdet består av en fotbollsplan med tillhörande föreningslokaler samt en gårdsyta och kommer så att göra även efter detaljplanens genomförande. Detaljplanen fastställer således i första hand befintlig markanvändning.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: