Börjetull

Detaljplanen var på samråd från 24 augusti till och med 5 oktober 2017.

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum. Det avgränsas av Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i kombination med utbyggnad av befintlig industri. En utbyggnad med flerbostadshus i 4–11 våningar kan ge ett tillskott på cirka 1 550 lägenheter. I området planeras även förskolor och en kvarterspark.

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: