Del av kvarteret Oden Ygg

Detaljplanen var på samråd från 6 april till och med 18 maj 2017.

Planområdet är beläget i centrala Uppsala och omgärdas av Kungsgatan, Vaksalagatan, S:t Persgatan och järnvägspromenaden intill järnvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad för centrumverksamhet inom kvarteret Oden Ygg, där den nya byggnaden ska bidra till att stärka stadsbilden och stadslivet utmed S:t Persgatan och Kungsgatan.

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: