Rickomberga 29:1 m.fl, kvarteret Pumpen

Detaljplanen var på samråd från 28 april till och med 19 maj 2017.

Planområdet är beläget i västra Uppsala, cirka 2 kilometer från centralstationen. Planområdet avgränsas av Klangs gränd i norr och S:t Johannesgatan i söder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 90 nya bostäder, i ett kvarter som idag hyser en bensinstation, samt att stärka S:t Johannesgatan med en mer stadsmässig karaktär och lokaler för verksamheter.

Kontakta oss

Planarkitekt
Johan Nilsson
Uppdaterad: